This resolution is not supported!

აპოლო

1.4 ქულა

ყოველ 10 ლარზე

კომპანიის შესახებ:

კინოთეატრი მუშაობს ყოველდღიურ რეჟიმში და ყოველ ხუთშაბათს მაყურებელს სთავაზობს მსოფლიო პრემიერებს.

ტელეფონი: (042) 2 22 72 27 
ელ. ფოსტა: apollo.batumi@gmail.com
ვებ გვერდი
Facebook
სამუშაო საათები: